Pracownik magazynu

Opis pracy:
  • przeładunek i załadunek towaru,
  • przyjęcie, dystrybucja i uporządkowanie przyjętego towaru na magazynie,
  • zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem,
  • utrzymanie porządku i czystości na magazynie,
  • wydanie towaru z magazynu,
  • przestrzeganie przepisów BHP,
  • dbanie o jakość wykonywanej pracy.