Operator wózka widłowego

Opis pracy:
  • obsługa wózka widłowego – sterowanie i prowadzenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
  • rozładunek, załadunek i transport towaru do wyznaczonych lokalizacji,
  • regularne przeglądy, konserwacja i pielęgnacja wózka widłowego,
  • przestrzeganie przepisów BHP,
  • dbanie o jakość wykonywanej pracy.